Septynios kryžiaus taisyklės

Ljęgzů

menotyra, mokslotyra, religiotyra

 

 

Lietuviškas kryžius

Beveik metams laiko teko atsitraukti nuo kalbų raidos žinyno leidybos, nes persikrausčiau iš „Langų“ (MS Windows) į „Nuometą“ (Nomad BSD) namų kompiuteryje ir pakeičiau pramoninį leidybos serverį nauju, irgi kita operacijų sistema (Free BSD) — viską teko išmokti pačiam be talkininkų ir patarėjų. O prieš sugrįždamas dar išleidau istorinės menotyros apybraižą, remiančią neprieštaringą ir tikrovišką prielaidą, kad lietuvių tikyba prieš krikštą buvusi mokslinė pasaulėžiūra. Istorinėje gramatikoje yra gerokai daugiau esminių ir tvirtai pagrįstų duomenų apie praeities tikrovę už archeologų iškasenas, juolab už propagandinius raštus. Kalbų raidos dėsniai padėjo išrišti net kai kurias menotyros mįsles. Antai „airiškas kryžius“ iš tikrųjų reiškia arių (arijų), arionių (arijonų) kryžių, nes šie žodžiai yra vieno kilmės kelmo, kaip ir artojas. O dvigubos nosinės priesagos -ininkas ← -įįgas → -ingas raida atskleidžia istorinių vytingų ir vykingų reikšmes, paaiškina skirtingą jųjų laidojimo ir pakasynų paprotį bei mėnuliu dabar vadinamos vilnelės ženklo kryžiaus apačioje prasmę. Daug paveiksliukų, kviečiu pasigrožėti //on.lt/lietuviskas-kryzius.