Rytų Europos praeitis

Ljęgzů

etnologija, galiai, galindai, gudai, istorija

 

 

Lietuvių Maskva

Istorikai ir kalbininkai įpratę kiekvieną savaip užrašytą antroponimą nė netyrinėję laikyti tautovardžiu — iš vienos Tautos prasimanydami dešimtis tautų ir „genčių“: antai pasieniečiai galiai tampa galais (Galli, Calais), galiniais, galininkais, galindais (Γαλινδαι, Galindæ, Galindo, Golanda, Coldas), galietiais (galijotais, Galata, Goliat, Голѧдь), galionimis (Γελωνου, Gelonæ, Golan), galaiciais (Gallæciæ, Γαλαται), galyciais (Galić, Golicyn, Галиция), galyčiais (Halič, Галич), galyniškiais (glinskiais) ir t. t. Kadangi mūsų istorikai, etnologai, etimologai atrodo nėra girdėję, tai išverčiau lietuviškai ištraukų su savo pastabomis ir nuoroda į rusišką Iljos Tarasovo apybraižą apie ilgai klestėjusią Lietuvą dabartinėje Vidurio Rusijoje: //on.lt/lietuviu-maskva.