Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Suomijos upėvardžiai

Išnagrinėjęs Rusijos federacijos ir dabartinės Lietuvos upių vardų kilmę ir buvusią bendrinę jų reikšmę, Olegas Fedčenka šiemet paskelbė ir Suomijos upėvardžių apžvalgą. Dalykiškai ir dailiai ją išleido Rusijos mokslų akademijos Kolos mokslinio centro „Girdas“ (ISSN 2307-5228) 2021 m. 1 nr. 23-29 psl. Олег Дмитриевич Федченко: «К вопросу о происхождении гидронимов Финляндии» — ВЕСТНИК Кольского научного центра РАН 2021 г. №1 (O. D. Fedchenko: “To the Question of the Origin of Finland Hydronyms” — HERALD of the Kola Science Centre of RAS 1/2021). cloud.online.lt/s/finland-hydronyms