Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Susiruošta

Iki 2019 metų pavasario sutikrinau surinktą medžiagą, apgalvojau būsimo WWW žinyno sandarą, turinio išdėstymą, duomenų architektūrą, jų dorojimo automatiką. Tada nusipiešiau žinyno SVG ir PNG ženklą ir dar septynis kiekvienai jo daliai, dar du bendrai apdailai. Po to sukūriau leidinio aštuonis būdingos pateikties XSL ir HTML ruošinius ir tinklapių išvaizdos CSS aprašą. Galop įsteigiau valdą internete (internetinį vardą, domeną) ir kovo 7 dieną išsiėmiau pirmąjį tapatumo liudijimą.