Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Švedijos upėvardžiai

Vakar, 2023-01-25 tarptautiniame žurnale „Studia Humanitatis“ antruoju straipsniu, iškart po redakcijos dešimtmečio sukaktuvinės prakalbos, paskelbta Olego Fedčenkos mokslinė apybraiža Skandinavijos pusiasalio vandenvardžių klausimu. Išvada: vakarinės Baltijos vandentakos upių vardai irgi tikriausiai lietuviškos kilmės. O Norvegijos ir Šiaurės jūrų vandentakos upėvardžius tyrinėtojas spėja esant keltiškos kilmės — nors keltų (galių) kitoniškos kalbos patikimų šaltinių nėra, tenka remtis dirbtiniais (rekonstrukcijos) žodynais. Germaniškų Skandinavijos kalbų kilmės kelmas yra Jutlandijos pusiasalis, dabartinė Danija, bet jos upės čia neįtrauktos, apžvelgtos po šešiolika Norvegijos ir Švedijos upių. Олег Дмитриевич Федченко: «Происхождение гидронимов Скандинавии: две основы» (Oleg Fedchenko: “The origin of Scandinavian hydronyms: two bases”) — „Studia Humanitatis“ (ISSN 2308-8079) 2022 № 4.