Ljęgzů

Kilmės žinynas kalbotyros talkai 

Padėkos

Žinių šaltiniai ir žinyno talkininkai

Už žinias labiausiai turiu padėkoti savo tėvams ir seneliams, giminėms ir kaimynams — netapusiems tarnais nei ponais, todėl išsaugojusiems tokią sodrią gimtąją kalbą, dar gyvus lietuvių papročius, teisingos santvarkos supratimą, nenutrūkusią tautos atmintį. Net ir tarybiniais laikais, „išbuožinus“, nuskurdinus, ištrėmus arba išžudžius tvirčiausius ūkininkus, tėviškėje (Daugų Saloje) tebe­vykdavo gamtos ir darbo šventės (talkos). Dar buvo išlikęs niaurojimas (nosinė tartis), tebevartoti visi keturi vietininko linksniai, dviskaita ir aibiskaita (greta viena­skaitos ir daugiskaitos). Tobulo sąskambio tautos giesmės skardėdavo visur, kiekvieną atokvėpio valandėlę — o giesmėmis kaskart atgyja buvę lemtingi įvykiai, tolimos praeities žinios, doros įstatymai, savitarpio supratimas, ryžtas ir paguoda.

Savarankių ūkininkų, vietinių senbuvių valstiečių gyva atmintis, ne nutautėlių tarnautojų dokumentika, ne miesčionių inteligentų literatūra, juolab ne propagandinės „žiniasklaidos“ puskalbė yra pirminis ir patikimiausias kalbotyros šaltinis. Svetainės apdaila irgi ne mano paties sukurta — visi geometriniai tautos ženklai statiniuose, drožiniuose, mezginiuose, drobių raštuose ir dangaus soduose seniai žinomi, kaip ir vaiskus matematikos ir simetrijos suvokimas, loginis mąstymas, grožio, darnos ir saiko jausmas.

Ši darbo dovana tebūnie ne tik gyvas paminklas „indoeuropiečiais“ dabar pravardžiuojamiems mūsų protėviams, bet ir tvirtas pamatas atsigauti rekonkistai. Vadovėlis tiems, kas kada nors gal dar susigės, ryšis apsivalyti, atsitiesti, pamėgins suvokti ir atgaivinti gamtamokslės tikybos ir teisingos santvarkos likučių. Bent apginti savo protėvių garbės — švento padorumo milžinų, nepaprasto sumanumo ir darbštumo pusdievių, suklojusių kultūros pamatus, išradusių pasauliui nuosavybinę santvarką, didžiuosius žmonijos atradimus ir išradimus, gamtajausmio dvasingumo, mokslo ir šeimininkiško ūkininkavimo papročius.

Literatūra

Talkiai

Padėkų prašau nesuprasti kaip atsakomybės išsižadėjimo: viską žinyne surinkau, suprogramavau, surašiau, sutvarkiau ir apdailinau kaip suprantu pats, nuo pradžios iki galo — todėl ir skaitytojų pastebėtas klaidas prisižadu taisyti iškart, gavęs perspėjimą (patogiausia atitinkamo tinklapio gale, Disq.us atsiliepimo pavidalu arba asmeniniu mano adresu vardas@pavardė.lt).

Tačiau žinyną išleidžiu ne sau (pats jį turiu užrašinėje), o jums — mokslinei tautos talkai. Pats irgi prisidėsiu, kiek dar laiko man lemta, bet džiaugsiuosi spėjęs išleisti bent metodiką, gramatiką ir žodynų pradmenis.