Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Azijos kalnai

Už vandenvardžius ne mažiau patvarūs ir kalnų vardai (oronimai). Sibiro federalinio universiteto Filologijos instituto žurnalas „Siberia Lingua“ (ISSN 2227-6378) 2021 m. 1 nr. paskelbė Olego Fedčenkos etimologinio tyrimo išvadas, kad Kaukazo, Uralo, Altajaus, Sajanų, Chibinų, Pamyro ir Himalajų kalnų vardai yra lietuviškos kilmės, tik šiek tiek pakeisti vėlesnių jų gyventojų tartimi. Олег Дмитриевич Федченко: «Единство и отличия этимологии названий горных систем». cloud.online.lt/s/azijos-kalnai