Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Galindai

Prieštautinius Lietuvos politikus erzina platūs ir gilūs Rusijos baltistų tyrinėjimai. Apie „Baltistikos“ laikyseną jau minėta, bet mokslinės tiesos priešams to negana. Pastaraisiais metais ypač pasižymėjo politiniu užsakymu susigundę profesoriai archeologas Aleksejus Luchtanas ir kalbininkas Olegas Poliakovas, abu nelietuvių kilmės Lietuvos piliečiai. Keleto straipsnių serija suniekinę Antikos laikų pasieniečių, vadintų galiais, galiniais, galininkais, galiedziais, galiečiais, galaiciais, galyciais, galindais lietuviškumą ir jų reikšmę Europos istorijoje. O pradėję nebegalinčiu atsikirsti ryškiausiu baltistikos šviesuoliu akademiku Vladimiru Toporovu, įvertinę jį kaip pseudoistoriką. Sudrausti šmeižėjų Lietuvoje nėra kam, bet velionio garbės stojo ginti rusas Ilja Tarasovas. Mokslinėje apybraižoje kruopščiai surinkęs galindų istoriografiją, o mūsų profesorių apkalbas ir skaitytojų klaidinimą pavadinęs menkai pridengtu chamizmu. Илья Михайлович Тарасов: «Возвращаясь к теме древних миграций галиндов» — международный научный журнал «Исторический формат» (ISSN 2411-9415) 2020 г. № 2, с. 99-125. cloud.online.lt/s/galindai