Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Ieviniai dvibalsiai

Baigiau ievinių dvibalsių raidos, jų prastėjimo ir nykimo dėsningumų visose „indoeuropietiškose“ kalbose istorinės gramatikos skyrių. Už patikslinimus ir papildymus dėkoju kalbų ir tarmių tyrinėtojoms Jūratei Laučiūtei, Danutei Valentukevičienei, Virginijai Žitkuvienei. Virsmo vorų pavyzdžiais dar pildysiu, tikslinsiu ir valysiu, bet esmės jie nebepakeis, išdėstymas jau ir pačiam patinka: //az.on.lt/dvibalsis-ie.