Vandentaka pietumpi

Ljęgzů

baltistika, etimologija, hidronimai

 

 

Dniepro upėvardžiai

Dar vienas svarbus įvykis kalbotyrai ir istorijai: Prieamūrės valstybinio Šolom Aleichemo universiteto žurnalo „Postulatas“ (ISSN 2414-4487) naujausiame šių metų rugsėjo 9 numeryje Olegas Fedčenka paskelbė Dniepro vandentakos upėvardžių apžvalgą, kuria gerokai praplėtė ir patikslino jau klasika tapusį akademikų Toporovo ir Trūbačiovo šios paskirties veikalą. Išvada: visi senesnieji 65 ištirti upių vardai yra lietuviški. Олег Дмитриевич Федченко: «Балтская гидронимия Поднепровья» — 18 psl. rusų kalba su angliška santrauka ir 24 šaltinių nuorodomis.