Įvykiai ir pokyčiai

Lęgua

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno pokyčiai,
svečių knyga, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Naujienos

Stebėsena — 2019-09-07

Įrengiau žinyno WWW staklių patvarumo ir HTTP serverio darbingumo stebėsenos ataskaitą, patikslinamą automatiškai kas penkias minutes. Nuosavos interneto valdos vardu oi.on.lt, bet skaitmeniniai sargiai šuneliai nepriklausomi ir priekabūs, budriai stebi iš kitų pasaulio žemynų (todėl atsiliepimas trunka visą sekundę, kai iš tikrųjų tinklapiai čia atverčiami per vieną šimtąją sekundės dalį). Ačiū sumaniai ir rūpestingai stebėsenos tarnybai „Uptime Robot“!

Nosinė priesaga — 2019-07-29

Aprašiau painiausią dvigubos nosinės priesagos subyrėjimo reiškinį. Šio dėsnio išnarpliojimu esu pradėjęs istorinę kalbotyrą rimtai, pamatęs mokslinio metodo taikymo etimologijoje veiksmingumą, kai pavyko išgliaudyti slaviška svetimybe laikomo žodžio „baravykas“ darybą, kilmę ir raidą: Priesaga įįg.

Niaurojimas — 2019-07-15

Dariaus ir Girėno pakilimo „Lituanica“ tolimiausiam pasaulyje skrydžiui dieną baigiau pirmą istorinės gramatikos dalies niaurojimo skyriaus tinklalapį. Nors klausimas mokslo teisme „Mokas“ jau senokai pristatytas ir apsvarstytas iki švarraščio, bet rašiau ilgai, nes nauja griežta kilmės žinyno tvarka, todėl viską patikrinau, daug ką pergalvojau, kas ir pačiam dar skendo migloje. Tikiuosi, šita dėstymo tvarka tiks ir kitiems gramatikos skyriams, kilmės žodynams: 1 – sąvoka, 2 – priežastis, 3 – raida, 4 – padėtis, 5 – atkūrimas, 6 – patikra (duomenys, loginiai argumentai ir žinių šaltiniai su nuorodomis), galop 7 – pavyzdžių žodynėlis. Taigi: „Niaura“ — apie niaurojimo (nosinės tarties) išnykimo padarinius.

Juoninės — 2019-06-23

Toliau nagrinėdamas gudišką leksiką „Senovinės prancūzų kalbos gramatikoje“, vakar aptikau atsakymą į ilgai mane kamavusį klausimą — kas per žodis juonys. Mūsų vėliavoje tautos gynėjo vėle pavaizduotas ne senis išminčius aiškiaregys viedys (suprastinta tartimi vytis, vyčas), o atvirkščiai: raitas karžygys jaunuolis — dar nevedęs vaikinas gaunys kaunys kuonys juonys. Puiki dievulio ir romanų kalbotyros klasiko dovana Juoninių išvakarėse.

Nebe *lęgua — 2019-06-19

Šį kalbų raidos žinyną pavadinau nesamu žodžiu „Lęgua“. Paaiškinime *lęgua esu įrašęs su žvaigždute — kaip menamą, tik pagal tarties raidos dėsningumus atkurtą (rekonstruotą), bet neišlikusį ir niekur nepaliudytą pradinį žodžio pavidalą. Teks taisytis, nuimti žvaigždutę — suradau žodį „lęgua“ užrašytą Tulūzės universiteto profesoriaus Žozefo Angladės „Senovinės prancūzų kalbos gramatikoje“.

Apie gramatiką — 2019-06-04

Pradėjau žinyno istorinės gramatikos dalį — paskelbiau tinklalapį su dabartinės etimologijos ir diachroninės lingvistikos mokslo padėties įvertinimu ir su nutautėjimo raidos dėsnių rodykle. Dabar imsiuosi kiekvieno raidos dėsnio pristatymo istorinėje gramatikoje.

Sąvadas — 2019-06-02

Suprogramavau savaiminę (automatinę) turinio rodyklę — ji sudaroma iš naujo kaskart, atverčiant rodyklės tinklalapį. Nuoroda kiekvieno (ir šio) tinklapio viršuje dešinėje, po užklausos mygtuku. Tai pagalbinė, bet svarbi paieškos priemonė. Nuo viršelio rodyklės skiriasi tuo, kad yra išsami, bet rodo tik jau paskelbtus tinklapius (viršelyje rodomos ir numatytos žinyno dalys su jų skyriais, bet tik pagrindiniais).

Disq.us — 2019-06-01

Įdiegiau svečių knygą (apačioje) ir kitiems pranešimams apsvarstyti. Tik dar neapsisprendžiu, kuriuos tinklapius užbaigti siūlymu atsiliepti, o kur nesiūlyti. Nes Disq.us nėra atviro kodo talkos kūrinys, su programinėmis klaidomis, atgrasia puskalbe, vilkina tinklapių atvertimą. Ir nesinori užteršti tauškalais, o apsiriboti tik dalykiniais klausimais, pataisymais ir esminiais patikslinimais. Smulkiau apie Disq.us naudą ir galimybes išguldyta On.lt tinklapyje „Atsiliepimų taryba“.

Skelbimai — 2019-05-31

Šiandien įtaisiau naujienų modulį prie žinyno. Sugalvojau ir sėkmingai įgyvendinau neregėtą užgaidą: galimybę skubiai paskelbti ir visai trumpus pranešimus, be aprašo, net be antraštės — vis tiek negadinant leidinio ir jo išvaizdos. Trumpos žinutės bus rodomos tik sąraše — bendrame naujienų tinklapyje, „nejautria“ antrašte, be nuorodos į atskirą žinios tinklalapį.

Išleista metodika — 2019-04-08

Per Atvelykį išbaigiau pirmąją kalbų raidos žinyno dalį — išleidau šešių skyrių vadovėlį „Mokslinis metodas kalbotyroje“.

Sutverta leidykla — 2019-03-19

Pradėjo veikti WWW buveinė su raidos žinyno prisistatymu, patarimų ir padėkų tinklalapiais. Ir paieška parūpusių žodžių užklausomis, radybų tinklapiais. Ir 404, kitų HTTP klaidų tvarkyba su tinkamo atsiliepimo lapais. Aišku, ir viršelis su pagrindinio turinio rodykle.

Susiruošta — 2019-03-07

Iki 2019 metų pavasario sutikrinau surinktą medžiagą, apgalvojau būsimo WWW žinyno sandarą, turinio išdėstymą, duomenų architektūrą, jų dorojimo automatiką. Tada nusipiešiau žinyno SVG ir PNG ženklą ir dar septynis kiekvienai jo daliai, dar du bendrai apdailai. Po to sukūriau leidinio aštuonis būdingos pateikties XSL ir HTML tinklalapius ir jų išvaizdos CSS aprašą. Galop įsteigiau valdą internete (internetinį vardą, domeną) ir kovo 7 dieną išsiėmiau pirmąjį tapatumo liudijimą.