Įvykiai ir pokyčiai

Lęgua

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno pokyčiai,
svečių knyga, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Naujienos

Batka — 2020-08-13

Batka vadinti madinga kažkodėl vien Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką — keista, žargoniškas žodis, kurio reikšmės niekas nežino, bet dėl to nerausta. O gal vis dėlto kas nors žino? Mongolų Aukso ordos chaną Batijų tai kai kas dar yra girdėjęs, bet ką bendrine prasme reiškęs pradinis ir kokios kalbos šis žodis?

Textpattern 4.8.2 — 2020-07-31

Pakeičiau žinyno leidybos stakles nauja Textpatttern 4.8.2 laida (kurios naujovių sąraše pirmuoju straipsniu įrašyta nepelnyta padėka man ;). Deja, dėl el. konclagerio inspekcijos absurdiško priekabiavimo ir valstybinės teisėtvarkos biorobotų neįgalumo jau kelintas mėnuo neseka atsidėti istorinės gramatikos plėtrai. Bet mintyse ir juodraščiuose darbas tebevyksta, tikiuosi dvibalsių raidos skyrių pradėti dar šią vasarą.

Indoeuropiečių tautybė — 2020-06-26

Jei mano istorinės kalbotyros ir istorinės geografijos tyrimai „Gintaras“, „Gauniai“, „Vilkiai“, „Velykos“, „Juoninės“, „Lietuvio būdas“, jeigu ir ruso Iljos Tarasovo „Lietuvių Maskva“ buvo per menkas dirgiklis sužadinti moksliniam ir tautiniam orumui, tai nuo kito ruso istorinės kalbotyros ir geografijos išvadų „maža nepasi­rodys“. Rusijos valstybinio Prieamūrės Šolom Aleichemo universiteto mokslinis žurnalas „Postulatas“ ką tik, 2020 m. 6 nr. išleido Uralo, Sibiro ir Tolimųjų Rytų — t. y. visos šiaurinės Azijos nuo Altajaus ir Amūro imtinai senųjų vanden­vardžių kilmės ir buvusios jų lietuviškos reikšmės mokslinio tyrimo apžvalgą. Olegas Fedčenka – Олег Федченко: «Балтская гидронимия Сибири и Урала», 12 puslapių rusų kalba su 18 šaltinių bibliografija ir angliška santrauka: //on.lt/indoeuropieciu-tautybe.

Textpattern 4.8.1 — 2020-06-03

Pakeičiau WWW leidybos stakles patobulinta Textpattern 4.8.1 laida, ta proga įtaisiau knygos lapų vartymą ir apačioje, kur pereiti į kitą tinklapį vieta tinkamiausia, būna patogiausia.

Lietuvių Maskva — 2020-05-23

Istorikai ir kalbininkai įpratę kiekvieną savaip užrašytą antroponimą nė netyrinėję laikyti tautovardžiu — iš vienos Tautos prasimanydami dešimtis tautų ir „genčių“: antai pasieniečiai galiai tampa galais (Galli, Calais), galiniais, galininkais, galindais (Γαλινδαι, Galindæ, Galindo, Golanda, Coldas), galietiais (galijotais, Galata, Goliat, Голѧдь), galionimis (Γελωνου, Gelonæ, Golan), galaiciais (Gallæciæ, Γαλαται), galyciais (Galić, Golicyn, Галиция), galyčiais (Halič, Галич), galyniškiais (glinskiais) ir t. t. Kadangi mūsų istorikai, etnologai, etimologai atrodo nėra girdėję, tai išverčiau lietuviškai ištraukų su savo pastabomis ir nuoroda į rusišką Iljos Tarasovo apybraižą apie ilgai klestėjusią Lietuvą dabartinėje Vidurio Rusijoje: //on.lt/lietuviu-maskva.

Textpattern 4.8.0 — 2020-02-26

Pakeičiau WWW leidybos stakles nauja, dar tobulesne „Textpattern“ 4.8.0 laida. Ta proga ir pats sukodavau XSL ruošinį paveikslams ir kitiems vaizdams pateikti taupiai ir patogiai. Dabar užtenka tinkamoje rašto vietoje įsprausti ‹txp::figure id="123"›, ir tokio ID ‹img› su savo matmenimis, alt tekstu ir kitkuo bus automatiškai apvilktas taisyklingu HTML5 kodu ‹figure› su dalykiniu ‹figcaption› aprašu iš paveikslų SQL sandėlio arba čia pakeičiant savu paaiškinimo įrašu. „Tekstilė“ galios abiem aprašo atvejais. Galioja ir CSS būdu nupieštiems paveikslams be grafikos.

Balsiai U→Y — 2020-02-11

Vasario šešioliktosios išvakarėse spėjau išbaigti istorinės gramatikos balsių dalį. Paskutinis jos skyrius — apie U→Y raidą. Šiuo klausimu ypač svarbūs duomenys apie krikščionybės pradžią, arių tikybos paskelbimą erezija ir katalikų atsiskyrimą (schizmą). Tos žinios visai dar nesunaikintos, todėl ankstyvosios krikščionybės vidaus kovų žinovai galėtų gerokai patikslinti, iš esmės papildyti, gal ką ir pataisyti.

Balsiai A÷O — 2020-01-18

Nelietuvių kalbose balsių A apsivertimo O ir atvirkščiai reiškinys ryškus, bet dar nėra ištirtas. Todėl tame istorinės gramatikos skyriuje kol kas išguldžiau būdingus virsmo pavyzdžius, vardų atitikmenis, priešdėlių ir priesagų dėsningumus. Kam kyla minčių apie galimą A÷O apvertimo priežastį, sąlygas ir kryptį, apsvarstykime šio pranešimo gale Disq.us pavidalu. Jei pavyks išrišti ir pagrįsti dėsnį, išvadas paskelbsime ir ten, ištaisydami, papildydami ir patikslindami balsių A÷O istorinės gramatikos skyrių, įrašydami ir kiekvieno indėlio autorystę.

Veiksnumas — 2020-01-08

Įtaisiau antrą patikrą HTTP serverio darbingumui ir žinyno WWW staklių patvarumui stebėti. Ankstesnė ai.on.lt irgi veikia, ten sargiai šuneliai prišoka tikrinti kas penkias minutes, o šios status.online.lt tarnybos šunauja neatsitraukdama šniukštinėja kas minutę ir aploja tuojau pat, sujautę ką įtartino. Ačiū Hetrix.tools!

Balsiai E→A — 2019-12-29

Išguldžiau balsio E→A raidos istorinę gramatiką iki dėsnio pagrindimo su krypties ir priežasties atskleidimu.

Balsių raida — 2019-12-12

Pradėjau balsių gramatiką su pradinėmis sąvokomis, balso išgavimo anatomija, būdingos kaitos skyreliais ir žinynų rodykle.

Debesys — 2019-11-29

Nuosekliai išnaikinus gaivališką žmonių bendradarbiavimą asmenine atsakomybe, įsigalėjus internete politikų valdomiems sekimo ir apmokestinimo tarnybų monopoliams, teko kuriam laikui atsitraukti nuo žinyno ir užkurti nuosavą talkos „debesį“ cloud.online.lt.

Stebėsena — 2019-09-07

Įrengiau žinyno WWW staklių patvarumo ir HTTP serverio darbingumo stebėseną. Ataskaita tikslinama automatiškai kas penkias minutes, rodoma ir nuosavoje interneto valdoje oi.on.lt. Bet skaitmeniniai sargiai šuneliai nepriklausomi ir priekabūs, budriai stebi iš kitų pasaulio žemynų (todėl atsiliepimas trunka visą sekundę, kai iš tikrųjų tinklapiai čia atverčiami per vieną šimtąją sekundės dalį). Ačiū sumaniai ir rūpestingai stebėsenos tarnybai „Uptime Robot“!

Nosinė priesaga — 2019-07-29

Aprašiau painiausią dvigubos nosinės priesagos subyrėjimo reiškinį. Šio dėsnio išnarpliojimu esu pradėjęs istorinę kalbotyrą rimtai, pamatęs mokslinio metodo taikymo etimologijoje veiksmingumą, kai pavyko išgliaudyti slaviška svetimybe laikomo žodžio „baravykas“ darybą, kilmę ir raidą: Priesaga įįg.

Niaurojimas — 2019-07-15

Dariaus ir Girėno pakilimo „Lituanica“ tolimiausiam pasaulyje skrydžiui dieną baigiau pirmą istorinės gramatikos dalies niaurojimo skyriaus tinklalapį. Nors klausimas mokslo teisme „Mokas“ jau senokai pristatytas ir apsvarstytas iki švarraščio, bet rašiau ilgai, nes nauja griežta kilmės žinyno tvarka, todėl viską patikrinau, daug ką pergalvojau, kas ir pačiam dar skendo migloje. Tikiuosi, šita dėstymo tvarka tiks ir kitiems gramatikos skyriams, kilmės žodynams: 1 – sąvoka, 2 – priežastis, 3 – raida, 4 – padėtis, 5 – atkūrimas, 6 – patikra (duomenys, loginiai argumentai ir žinių šaltiniai su nuorodomis), galop 7 – pavyzdžių žodynėlis. Taigi: „Niaura“ — apie niaurojimo (nosinės tarties) išnykimo padarinius.

Juoninės — 2019-06-23

Toliau nagrinėdamas gudišką leksiką „Senovinės prancūzų kalbos gramatikoje“, vakar aptikau atsakymą į ilgai mane kamavusį klausimą — kas per žodis juonys. Mūsų vėliavoje tautos gynėjo vėle pavaizduotas ne senis išminčius aiškiaregys viedys (suprastinta tartimi vytis, vyčas), o atvirkščiai: raitas karžygys jaunuolis — dar nevedęs vaikinas gaunys kaunys kuonys juonys. Puiki dievulio ir romanų kalbotyros klasiko dovana Juoninių išvakarėse.

Nebe *lęgua — 2019-06-19

Šį kalbų raidos žinyną pavadinau nesamu žodžiu „Lęgua“. Paaiškinime *lęgua esu įrašęs su žvaigždute — kaip menamą, tik pagal tarties raidos dėsningumus atkurtą (rekonstruotą), bet neišlikusį ir niekur nepaliudytą pradinį žodžio pavidalą. Teks taisytis, nuimti žvaigždutę — suradau žodį „lęgua“ užrašytą Tulūzės universiteto profesoriaus Žozefo Angladės „Senovinės prancūzų kalbos gramatikoje“.

Apie gramatiką — 2019-06-04

Pradėjau žinyno istorinės gramatikos dalį — paskelbiau tinklalapį su dabartinės etimologijos ir diachroninės lingvistikos mokslo padėties įvertinimu ir su nutautėjimo raidos dėsnių rodykle. Dabar imsiuosi kiekvieno raidos dėsnio pristatymo istorinėje gramatikoje.

Sąvadas — 2019-06-02

Suprogramavau savaiminę (automatinę) turinio rodyklę — ji sudaroma iš naujo kaskart, atverčiant rodyklės tinklalapį. Nuoroda kiekvieno (ir šio) tinklapio viršuje dešinėje, po užklausos mygtuku. Tai pagalbinė, bet svarbi paieškos priemonė. Nuo viršelio rodyklės skiriasi tuo, kad yra išsami, bet rodo tik jau paskelbtus tinklapius (viršelyje rodomos ir numatytos žinyno dalys su jų skyriais, bet tik pagrindiniais).

Disq.us — 2019-06-01

Įdiegiau svečių knygą (apačioje) ir kitiems pranešimams apsvarstyti. Tik dar neapsisprendžiu, kuriuos tinklapius užbaigti siūlymu atsiliepti, o kur nesiūlyti. Nes Disq.us nėra atviro kodo talkos kūrinys, su programinėmis klaidomis, atgrasia puskalbe, vilkina tinklapių atvertimą. Ir nesinori užteršti tauškalais, o apsiriboti tik dalykiniais klausimais, pataisymais ir esminiais patikslinimais. Smulkiau apie Disq.us naudą ir galimybes išguldyta On.lt tinklapyje „Skaitytojų taryba“.

Skelbimai — 2019-05-31

Šiandien įtaisiau naujienų modulį prie žinyno. Sugalvojau ir sėkmingai įgyvendinau neregėtą užgaidą: galimybę skubiai paskelbti ir visai trumpus pranešimus, be aprašo, net be antraštės — vis tiek negadinant leidinio ir jo išvaizdos. Trumpos žinutės bus rodomos tik sąraše — bendrame naujienų tinklapyje, „nejautria“ antrašte, be nuorodos į atskirą žinios tinklalapį.

Išleista metodika — 2019-04-08

Per Atvelykį išbaigiau pirmąją kalbų raidos žinyno dalį — išleidau šešių skyrių vadovėlį „Mokslinis metodas kalbotyroje“.

Sutverta leidykla — 2019-03-19

Pradėjo veikti WWW buveinė su raidos žinyno prisistatymu, patarimų ir padėkų tinklalapiais. Ir paieška parūpusių žodžių užklausomis, radybų tinklapiais. Ir 404, kitų HTTP klaidų tvarkyba su tinkamo atsiliepimo lapais. Aišku, ir viršelis su pagrindinio turinio rodykle.

Susiruošta — 2019-03-07

Iki 2019 metų pavasario sutikrinau surinktą medžiagą, apgalvojau būsimo WWW žinyno sandarą, turinio išdėstymą, duomenų architektūrą, jų dorojimo automatiką. Tada nusipiešiau žinyno SVG ir PNG ženklą ir dar septynis kiekvienai jo daliai, dar du bendrai apdailai. Po to sukūriau leidinio aštuonis būdingos pateikties XSL ir HTML ruošinius ir tinklapių išvaizdos CSS aprašą. Galop įsteigiau valdą internete (internetinį vardą, domeną) ir kovo 7 dieną išsiėmiau pirmąjį tapatumo liudijimą.