Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Apie gramatiką

Pradėjau žinyno istorinės gramatikos dalį — paskelbiau tinklalapį su dabartinės etimologijos ir diachroninės lingvistikos mokslo padėties įvertinimu ir su nutautėjimo raidos dėsnių rodykle. Dabar imsiuosi kiekvieno raidos dėsnio pristatymo istorinėje gramatikoje.