Šiaurinių vandenvardžių kilmė

Ljęgzů

etimologija, hidronimija, onomastika

 

 

Eurazijos upėvardžiai

Baigęs ir Vakarų Europos upių vardų kilmės tyrimą, Olegas Fedčenka visas recenzuotas ir įvairiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose paskelbtas savo apybraižas tuo klausimu susiuvo į vieną bylą ir vakar leidykla „Rideró“ išleido 216 psl. knygą „Šiaurinės Eurazijos vandenvardžių kilmė“ tiek popieriniu pavidalu, tiek ir epub, fb2, pdfread, mobi formatais su nemokama ištrauka HTML tinklapyje. 2023-02-02 Олег Дмитриевич Федченко: «Происхождение гидронимов северной Евразии» (ISBN 978-5-0059-5911-9). Prieštautinė Lietuvos profesūra šio milžiniško veikalo neminės, ryžtingai praleis negirdomis. Nes jo išvada vienareikšmė: visų stambesnių upių vardai yra lietuviškos kilmės. Tik Vakarų Europos pakraščių upėvardžius autorius kildina iš menamos keltų kalbos (kuri neturi jokių tvirtų liudijimų, tėra nutaustant iškraipyta lietuvių išeivių kalba — mano pastaba). Taigi, patikrinus etimologiją griežtesniais moksliniais reikalavimais, nelieka abejonių, kad menamų „indoeuropiečių“ kalbai suprasti nereikia jokių dirbtinių „rekonstrukcijų“ — tereikia rimtai pasidomėti dar gyva lietuvių kalba (tik ne žiniasklaidos puskalbe). Panagrinėjęs lietuvių kalbos žodyną, Derkseno etimologinį žodyną, Vanago vandenvardžių žodyną ir panašius žinynus, tą suprasti pajėgė net visai jokių lietuviškų šaknų neturintis ir niekaip su Lietuva nesusijęs rusas — pagarba jam!