Kūjuvos įkūrimo rusiška sakmė

Ljęgzů

Austrogodai, getai, godai, gotai, gudai

 

 

Kaujevos gudai

Stačiatikių metraščiuose Vilkių Naugardo vienuoliai Kaujevos (Kūjuvos, Kyjivo, Kijevo) įkūrėjus tuometiniu savo supratimu (puse tūkstantmečio vėliau) pavadino variagais — nors aprašomo įkūrimo metu (430-431 m.) jie buvo vadinti getais, godais, gotais, o tiksliau austrogudais griautungais, Eljmuonrikio (Jermonrikio, Germanariko, Hermanaricho) karalystės palikuoniais, dabartinių archeologų vadinama Černiachovo kultūra Juodosios (Šiltosios, Auksinės, Ponto) pajūryje ir Dono, Bugo, Dniepro, Dniestro žemupiuose iki Dunojaus. Tokios išvados po jam įprastai kruopštaus tyrimo priėjo Ilja Tarasovas, paskelbė moksliniаme žurnale „Historia provinciae“ (ISSN 2587-8344) 2023 m. 7 t. 1 nr. 22-71 psl. Ilya M. Tarasov: “On the Mention of the Dnieper Varangians in the Context of the Legend of the Beginning of Kiev”Илья Михайлович Тарасов: Об упоминании «днепровских варягов» в контексте предания о начале Киева.