Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Lenkijos upėvardžiai

Tarptautiniame mokslo žurnale „Novainfo“ (ISSN 2308-3689) vakar paskelbta hidronimų etimologijos žymūno Olego Fedčenkos apybraiža „Lenkijos vandenvardžių klausimu“ — kurioje pasiūlyta galima ir tikėtina 32 stambiausių dabartinės Lenkijos upių vardų lietuviška kilmė. Oleg Fedchenko: “On the question of the hydronymy of Poland” (Олег Дмитриевич Федченко: «К вопросу о гидронимии Польши») — «Novainfo» 2023-01-15 № 135.