Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Maskvos upėvardžiai

Olegas Fedčenka, išnagrinėjęs ilgesnių kaip šimto kilometrų upių etimologiją Rusijos federacijoje, ėmėsi ir smulkesnių, bet pačios sostinės Maskvos upių vardų kilmės ne vien tarties ir reikšmės panašumo, bet ir jos tinkamumo tekėjimui arba vagojimui apibūdinti ir dar žodžio darybai pagrįsti. Po recenzijos išvadas paskelbė Rusijos valstybinis Permės universitetas žurnale „Humanitariniai tyrinėjimai. Istorija ir filologija“, šviežiame rudens numeryje: “The etymology of the names of the small rivers of Moscow indicates that the Baltic hydronyms were directly subjected to Slavic vocalization. Thus, it can be argued that on the territory of modern Moscow, the influence of Finno-Ugric tribes was negligible” — Oleg D. Fedchenko. “Origin of Moscow hydronyms”. Humanitarian studies. History and philology (ISSN 2713-0231) 2021;3:61-68. Олег Дмитриевич Федченко: «Происхождение гидронимов Москвы», научная статья Пермского государственного университета «Гуманитарные исследования. История и филология» 2021 г. №3. с. 61–68. cloud.online.lt/s/maskvos-upes