Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Balsiai A÷O

Nelietuvių kalbose balsių A apsivertimo O ir atvirkščiai reiškinys ryškus, bet dar nėra ištirtas. Todėl tame istorinės gramatikos skyriuje kol kas išguldžiau būdingus virsmo pavyzdžius, vardų atitikmenis, priešdėlių ir priesagų dėsningumus. Kam kyla minčių apie galimą A÷O apvertimo priežastį, sąlygas ir kryptį, apsvarstykime šio pranešimo gale Disq.us pavidalu. Jei pavyks išrišti ir pagrįsti dėsnį, išvadas paskelbsime ir ten, ištaisydami, papildydami ir patikslindami balsių A÷O istorinės gramatikos skyrių, įrašydami ir kiekvieno indėlio autorystę.