Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Baltistica.lt

Naujais brandžiais darbais vis džiugina istorijos ir kalbotyros akademikų Ivanovo, Janino, Kazanskio, Kulakovo, Sedovo, Trūbačiovo, Toporovo pamaina Rusijoje. Todėl nustebino Baltistica.lt, atmetusi nė nenagrinėtą baltistikai itin nusipelniusio tyrinėtojo Fedčenkos apybraižą „Lietuvos vandenvardžių klausimu“ (К вопросу о литовской гидронимии). Fedčenka yra ištobulinęs profesoriaus Otkūpščikovo etimologijos metodiką ir atlikęs milžino darbą, tikrinant visos Rusijos ilgesnių kaip 100 km upių vardų kilmę, darybą, buvusią bendrinę žodžio reikšmę, vertinant jų etimologijos hipotezes. O „Baltisica“ redakcija atsisakė priimti be jokio paaiškinimo, pastabų, dargi tris mėnesius delsusi atsakyti. Apmaudu ir gėda dėl buvusio pasaulinio baltistikos švyturio, kuriame pastaraisiais keleriais metais nebėra nė vieno tikro mokslinio pranešimo.