Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Uosiniai dvibalsiai

Vakar baigiau pradinio dvibalsio UO suprastėjimo sudėtiniais OU, AU ir sunykimo balsiais O, A, U, Y raidos skyrių istorinėje gramatikoje. Dvibalsių likimas apverčia kalbotyroje ir istorijoje įsigalėjusį požiūrį į pažangos kryptį ir paneigia nemokslinę „indoeuropiečių“ prokalbės rekonstrukciją. Dvibalsių istorinę gramatiką pradėjau dar pernai, bet galutinai užbaigsiu tik išleidęs ievinių dvibalsių raidos skyrių. Dėkoju Henrikui Kulvinskui, Valentinui Juškevičiui, Vidamantui Povilioniui, Vitui Povilaičiui, Zenonui Jančiui, Gintautui Petrauskui už taiklias pastabas ir papildymus. Tokių papildymų labiausiai tikiuosi, nes šitaip gali susidomėti ir įsitraukti kiekvienas, ypač naudingas toks smegenų lavinimas vaikams: //az.on.lt/dvibalsis-uo.