Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Lietuviška slavų kilmė

Pirmųjų slavų lietuvišką kilmę žurnalo „Šiuolaikiniai moksliniai tyrimai ir naujovės“ («Современные научные исследования и инновации» ISSN 2223-4888) šių metų pirmajame numeryje antrašte „Antes, Sclavins — Slavic beginning“ (Анты, склавины – славянское начало) senųjų raštų, istorinės kalbotyros ir antroponimų etimologijos priemonėmis įrodinėja Olegas Fedčenka (Олег Дмитриевич Федченко).