Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Skelbimai

Šiandien įtaisiau naujienų modulį prie žinyno. Sugalvojau ir sėkmingai įgyvendinau neregėtą užgaidą: galimybę skubiai paskelbti ir visai trumpus pranešimus, be aprašo, net be antraštės — vis tiek negadinant leidinio ir jo išvaizdos. Trumpos žinutės bus rodomos tik sąraše — bendrame naujienų tinklapyje, „nejautria“ antrašte, be nuorodos į atskirą žinios tinklalapį.