Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Išleista metodika

Per Atvelykį išbaigiau pirmąją kalbų raidos žinyno dalį — išleidau šešių skyrių vadovėlį „Mokslinis metodas kalbotyroje“.