Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Balsiai E→A

Išguldžiau balsio E→A raidos istorinę gramatiką iki dėsnio pagrindimo su krypties ir priežasties atskleidimu.