Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno ir jo buveinės
pokyčiai, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Balsių raida

Pradėjau balsių gramatiką su pradinėmis sąvokomis, balso išgavimo anatomija, būdingos kaitos skyreliais ir žinynų rodykle.