Ljęgzů

Kilmės žinynas kalbotyros talkai 

Kalbų raidos žinynas

Istorinė ir lyginamoji kalbotyra – diachroninė ir sintetinė lingvistika

Tai mokslinio pažinimo metodo pritaikymo kalbotyrai padarinys ir tolesnio nagrinėjimo priemonė. Serveris skirtas istorinei gramatikai, kilmės žodynams ir kalbotyros talkai aptarnauti. WWW leidybos staklės jau veikia, o medžiaga dar kraunama iš užrašų ir iš kitų šaltinių. Žinynas sumanytas šešiomis dalimis.

  1. Metodika — mokslinio metodo taikymo kalbotyroje svarba, ypatumai, prielaidos, taisyklės ir būdingos mokslinio metodo nesilaikymo ydos.
  2. Gramatika — atrasti kalbų raidos dėsniai istorinėje gramatikoje. Ir pripažintų, bet dažnai neįrodytų, neišaiškintų, netikslių arba klaidingų dogmų ištaisymas.
  3. Konversija — lyginamoji kalbotyra, žodžių kaitos dėsningumai vertimuose, giminingose arba kaimyninėse tautose, būdingi virsmai nevalstybinėse, maišytose ir imperinėse kalbose (lingua franca).
  4. Onomastika — asmenvardžių, vietovardžių ir kitų vardažodžių buvusios bendrinės reikšmės, jų kaitos ir tarpusavio sąryšių aiškinamieji žodynai.
  5. Etimologija — ištirtų žodžių atskleista kilmė, buvusi pradinė reikšmė, sklaida, atitikmenys mirusiose ir dabarties kalbose, šventraščiuose ir garbės tituluose.
  6. TLKŽ — „Tarptautinės lietuvių kalbos žodynas“, svetimybės, puskalbė, žodžių darkymas, sakinių luošinimas ir kalbos tarša.
  7. Naujienos — kalbotyros įvykiai, šio žinyno ir jo WWW buveinės pokyčiai.
  8. Paieška visame žinyne ir jo naujienose žodžio arba ištraukos užklausomis.

Dar yra išleistas vadovėlis ir tęstiniai straipsniai leidykloje „Sava Lietuva“:

Smulkesnė žinyno sandaros rodyklė yra viršelyje — az.on.lt, o šio pradinio lapo (titulo) URL yra https://az.on.lt/legua. Nagrinėti geriausia nuosekliai kaip knygą, bet prireikus galima ieškoti tiesiai parūpusio žodžio — užklausos lovelis yra kiekvieno tinklapio viršuje dešinėje.

Ištraukas kartoti (kopijuoti, cituoti) kitur leidžiu nė neatsiklausus, bet ne ištisai, tik vieną kitą ir tik su veikiančia URL nuoroda į atitinkamą žinyno lapą ir nurodant autorių. Žinynas papildomas, taisomas ir tikslinamas nuolat, todėl remtis geriau ne popieriniu jo atvaizdu, o „gyvo“ tinklapio URL internete.